Tafheem ul Quran (ತಫೀಮ್ ಉಲ್ ಕುರಾನ್) in Kannada Language (eBook / PDF) 1


ರಮಝಾನ್ ತಿಂಗಳು ಕುರ್ ಆನ್ ಅವತೀರ್ಣವಾದ ತಿಂಗಳೆಂಬುದೇ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾರ್ದರ್ಶನ ನೀಡುವುದೇ ಕುರ್ ಆನ್ ಉದ್ದೇಶ. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ ಆನ್ ನ ಅವತೀರ್ಣವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಘಟನೆ ಕುರ್ ಆನ್ ಅವತೀರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಂಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಮಾನವನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅನುಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ ಆನ್ ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದುದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಹಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಹೊಂದಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಗ್ರಂಥ.

ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ ಆನ್ ಯಾವುದೇ ಪುರೋಹಿತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಓದುಗನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದೇವನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. 6 ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಗ್ರಂಥ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ 21 ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯದವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೂ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಎಲ್ಲಾ ಗೋತ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಜನಾಂಗ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗ -ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ, ಕರಿಯ ಬಿಳಿಯ ರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ವರ್ತಮಾನ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಸಂತುಲಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ತೀವ್ರವಾದ, ಜನಾಂಗೀಯವಾದ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಾನವನ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಕಾನೂನು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನವನ ನೈತಿಕ ,ಮಾನಸಿಕ, ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೇಳಿರಿ- “ಮನುಷ್ಯರೂ ಯಕ್ಷರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕುರ್ಆನಿನಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯಕರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಾಗದು.” (ಬನೀ ಇಸ್ರಾಈಲ್ :88)


To download a file to your hard drive, right-click on the download link and select “Save Target As…” or “Save Link As…”, then navigate to the location on your hard drive where you want to save the file.


The Noble Quran with Kannada Translation (Audio / MP3 / CD)

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

One thought on “Tafheem ul Quran (ತಫೀಮ್ ಉಲ್ ಕುರಾನ್) in Kannada Language (eBook / PDF)