Farsi


قرآن کریم به زبان عربی بیش از ۱۴۰۰ سال پیش برای کل بشریت به آخرین پیامبر اسلام ، محمد (صلی الله علیه و سلم) نازل شد. نوشته شده و ضبط شده به عنوان آن نشان داده شد ، قرآن کریم بدون تغییر باقی می ماند ، حتی تا به امروز. این قرائت با ترجمه فارسی ، از مسلمانان فارسی زبان و مردم ادیان دیگر قدردانی می شود

لطفا در صورت تمایل به توزیع مطالب ما در مساجد ، کتابخانه ها ، و به عزیزان خود و همچنین در اینترنت ، خدا مایل

The Choice Audio Icon Quran-e-Kareem with Farsi-Dari Translation – قرآن کریم با ترجمه فارسی – دری – (Audio / MP3)
The Choice Read Icon  Translation of the Meanings of the Noble Qur’an in the Farsi Language