Tefhîmu’l


Tefhimu'l Kur'an Tefsiri - (Ebu'l A'la Mevdudi) - 7 Cilt Takım
Tefhîmu’l-Kur’ân, Ebu’l-A’la Mevdudı’nin bir şaheseridir. Eser sadece bir bilgi hazinesi değil, Mevdudi’nin Düşüncelerinin de bir hulasasıdır. Üstad bu eseri yazarken, Kur’an’ın mesajını anlamak istediği halde konuyla ilgili Arapça kaynaklara ulaşamayan eğitim görmüş kişilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmuştur. İnsanoğlu tarih boyunca ilahi mesaja muhatap olmuştur. Ardarda ve her kavme gelen Peygamberlerin, […]

Tefhimu’l Kur’an Tefsiri – (Ebu’l A’la Mevdudi) – 7 ...