தமிழ்


The Sealed Nectar in Tamil (Ar-Raheeq Al-Makhtum - அர்ரஹீக்குல் மக்தூம்) Audio MP3 High Quality (HQ) 4
நபி (ஸல்) அவர்களின் வாழ்நாளில் ஷைக் ஸிபூர்-ரஹ்மான் அல் முபாரக்புரி அவர்களின் வாழ்க்கையில் முழுமையான அதிகாரப்பூர்வ புத்தகம் உள்ளது. இது உலக முஸ்லிம் லீக் முதல் பரிசு வென்ற புத்தகமாக கௌரவிக்கப்பட்டது. புத்தகம் முஹம்மது வாழ்க்கை பல்வேறு கட்டங்களை கணக்கில் எடுத்து. இந்த புத்தகம் குர்ஆன் பப்ளிஷிங் மற்றும் அச்சகம், ரியாத் ஆகியவற்றிலிருந்து விரிவான மேற்பார்வைக்கு உட்பட்டது மற்றும் அனைத்து ரசிகர்களுக்கும் நம்பகமானதாகவும் பொருத்தமானதாகவும் கருதப்பட்டது. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) […]

The Sealed Nectar (Ar-Raheeq Al-Makhtum) in Tamil (PDF / ...


Translation of The Noble Quran in the Tamil ((தமிழ் மொழிபெயர்ப்புடன்_குர்ஆன்) Language (Audio / MP3 / CD / ISO Image) 1
தெய்வீக அறிவுரைகளோடு சேர்ந்து மனிதகுலத்திற்கு நற்செய்தியைப் பிரசுரிக்கும் குர்ஆன் புத்தகம் ஆவிக்குரிய மற்றும் புத்திஜீவித விமானங்களில் மனிதனின் சத்தியத்தை கண்டுபிடித்ததன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது. ஒவ்வொரு புத்தகம் அதன் குறிக்கோள் மற்றும் குர்ஆனின் நோக்கம் கடவுளின் படைப்புத் திட்டத்தை மனிதன் அறிந்திருக்க வேண்டும். அதாவது, கடவுள் ஏன் இந்த உலகத்தை படைத்தார் என்று மனிதன் சொல்ல; பூமியில் மனிதன் நிலைநாட்டப்படுவது என்ன? இறப்புக்குப் பிறகும் மனிதன் இறந்துவிட்டால், அவன் மரணத்திற்குப் பின் […]

Al Quran with Tamil (தமிழ்) Translation (Audio / MP3)


The Noble Qur’an with Tamil Translation (PDF) 2
Translation of the Meanings of The Noble Quran in the Tamil (தமிழ்) Language This Tamil (தமிழ்)  translation was sponsored by the Saudi government and is provided free. Publisher: King Fahd Complex For The Printing Of The Holy Qur’an Madinah, K.S.A.   Al Quran with Tamil (தமிழ்) Translation (Audio / MP3)

The Noble Qur’an with Tamil Translation (PDF)